Tag Archives: reducere

Impactul reducerii TVA la nivelul populației

20 Apr

Reducere TVA

Măsura este în acord cu recomandările FMI și CE – o reducere a poverii fiscale pentru gospodării (efect similar cu o reducere în impozitul pe venit), precum și o concentrare a efectelor favorabile îndeosebi la nivelul celor cu venituri mici.

Măsura presupune simultan temperarea presiunii sociale pentru creșterea salariilor, cât și un impact macroeconomic favorabil (efectele de multiplicare în economie fiind mai ridicate atunci când crește puterea de cumpărare a celor cu venituri modeste decât atunci când beneficiarii relaxării fiscale sunt, în special, cei cu venituri ridicate).

Măsura are efect pozitiv mai pronunțat în rândul gospodăriilor cu venituri reduse și a celor cu venituri medii (parte din clasa mijlocie). În primele 6 decile intra: 1) gospodăriile cele mai sărace: familii cu multi copii, monoparentale, familii de pensionari, șomeri, agricultori, familii din care fac parte salariați cu un venit sub salariul mediu pe economie (83% dintre salariatii romani); 2) gospodăriile cu venituri medii.

Venituri

Măsura conduce la creșterea puterii de cumpărare pentru fiecare român dar cei care vor beneficia cel mai mult sunt 66% din populație (primele 6 decile D1-D6 – 60% gospodarii, 66% din populatia totala decila D1 – 10% cele mai sarace gospodarii pana la  D10 10% gospodăriile cele mai bogate). Acesti 66% din populație alocă între 27% (decila D6) și 90% (decila D1) din coșul de consum pentru alimente și băuturi nealcoolice. Primele 6 decile au o rată de deprivare materială (indicator ce exprima relevant sărăcia) cuprinsa între 55% primele decile – cele mai sărace și 24% decilele 5-6 cu venituri medii.

Persoane

Reducerea TVA la alimente şi băuturi ne-alcoolice este echivalentă cu reducerea ponderii fiscalităţii în venituri de 9,9pp pentru gospodăriile cu veniturile cele mai mici şi de 0,7pp pentru gospodăriile cu cele mai mari venituri.

Reducere fiscalitate

Măsura are un puternic caracter de echitate. Modificările asupra impozitului pe venit nu ar fi avut nicio componentă de reducere a inegalității (primele 6 decile au o pondere a platii impozitelor, taxelor si contributiilor cuprinsa intre 0,9% D1 si 15% D6) pe când reducerea TVA la alimente și bauturi nealcoolice la 9% este caracter regresiv – ajută mai mult pe cei cu venituri reduse.

Categorii sociale

Reducerea cotei de TVA pentru alimente și băuturi ne-alcoolice creează premise favorabile pentru reducerea evaziunii fiscale prin îmbunătățirea ratei de conformare voluntară la plata TVA din partea contribuabililor (Rata de colectare a TVA-ului în România este de cca. 55%, în timp ce media europeană este de aproximativ 85%).

Reducerea cotei de TVA pentru alimente și băuturi ne-alcoolice este o măsura de protejare și încurajare a producției interne, mai ales în sectoarele agricultură și industrie alimentară. Totodată, aceste evoluții vor întări reziliența producătorilor autohtoni la intensificarea concurenței în domeniu, în special după impunerea de restricții la importul de produse alimentare de către Federația Rusă.

Reducerea TVA la alimente şi băuturi ne-alcoolice va creşte puterea de cumpărare a populației, dar nu prin sporirea venitului disponibil al angajaților ca efect al indexării salariului, ci prin reducerea preţurilor produselor alimentare care sunt cele mai necesare pentru orice gospodărie.

Cheltuieli

Reducerea cotei de TVA pentru alimente și băuturi ne-alcoolice poate fi suportată fără dificultăți de bugetul de stat consolidat, în condițiile în care datele recente privind execuția bugetară arată încasări suplimentare consistente de venituri; astfel, măsura nu va afecta stabilitatea finanțelor publice pe termen lung consimțită de Pactul Fiscal (obiectivul de deficit structural pe termen mediu).

%d bloggers like this: