Motiunea de cenzura ar fi trebuit sa se numeasca: „Doar 6,5% fonduri luate de la UE si doar 31,4% venituri bugetare in PIB“

25 Apr

Va recomand, mai jos, un articol bun din ZF.

“Guvernul Ungureanu dă piept vineri cu prima moţiune de cenzură a opoziţiei. O moţiune care amestecă de-a valma privatizările, şpaga politică şi univesitatea maghiară. În aceeaşi vreme, economia lâncezeşte, speranţe de mai bine nu mai sunt de nici doi bani, fondurile UE sunt blocate. ZF arată cinci din temele majore care ar fi trebuit să fie atacate abrupt într-o moţiune. Ea ar fi trebuit să se numească “doar 6,5% fonduri luate de la UE şi doar 31,4% ponderea ve­ni­turilor în PIB în 2011”. Dar se cheamă, cu tri­mitere directă la ale­ge­rile ce se apropie: “Opriţi Guvernul şantajabil”. 

Spaţiul public este acaparat, în ultimele câteva zile, de zgomotul pe care opoziţia îl face pentru a strânge voturile necesare demi­terii guvernului. Le strânge din zona arcului guvernamental, iar fiecare fugar din tabăra puterii este prezentat de liderii USL (Uniunea Social-Liberală care, foarte probabil, va ieşi pe primul loc în alegerile legislative viitoare) ba în conferinţe de presă, ba cel în cauză dă declaraţii care inundă ecranele tele­vizoarelor şi fac prima pagină a ziarelor. Mai e nevoie ca gu­vernul să cadă de zece voturi, mai e nevoie de nouă vo­turi…, mai era nevoie de vreo şase aseară. Pentru po­li­ticieni, lumea s-a oprit în loc. Parcă toate pro­blemele grave ar fi dis­părut.

De fapt, moţiunea ar fi trebuit să se nu­mească 6,2% fonduri UE, stadiu de­zas­truos al absor­bţiei fondurilor euro­pene la cinci anu de la inte­grare, şi 31,4% ponderea veni­tu­rilor în PIB, surpriza neplăcută a lui 2011 când, în ciuda unei creşteri eco­nomice de 2,5% procentul colectării veni­turilor la buget a fost la cel mai jos nivel din ultimii 20 de ani.

Luni Eurostat a făcut publice datele despre deficitul public şi datoria statelor din UE în 2011. Ele reconfirmă că, în ciuda măsurilor de austeritate, datoriile suverane în UE, care provoacă atâta durere, cresc. Odată cu ele şi cele ale României. Cresc pentru că nu există creştere econo­mică. Neexistând creştere, nu există bani la buget. De unde să crească gu­ver­nul şi salarii şi pensii, de unde dă banii pensionarilor înapoi, cu ce stimulează consumul dacă bani nu sunt? Din deficit?

Deficitul bugetar a fost în februarie (ultimele date) de 0,44% din PIB, iar datoria publică de peste 51 mld. euro. De unde reduci deficitul şi datoria dacă nu ai creştere economică? Nu există datele oficiale, dar analiştii spun că în T1 am fost în recesiune, după o cădere în T4 2011 de 0,2%.

Anul trecut, eco­nomia a crescut cu 2,5%, după căderea brutală din ultimii doi ani. Această creştere a scos în evi­denţă faptul că statul nu a fost capabilă să aducă venituri la buget cât şi-a propus, anume în jur de 33% din PIB, ci a colectat la buget venituri de doar 31,4% din PIB.

Recent, nivelul creşterii eco­nomice a fost revizuit în jos – spre 1,7% creşterea reală a PIB, dar analiştii spun că aceasta este o cifră mult prea optimisă.

Faptul că economia României nu creşte, aceasta este problema de viaţă şi de moarte. Cine din zona politică a citat măcar o dată datele Eurostat de luni până marţi seară? Nimeni! Nimeni, nici măcar din zona opoziţiei nu le-a adus în discuţie chiar şi ca pretext: Voi, cei de la guvern, ce faceţi cu creşterea economică a României?

Opoziţia atacă privatizările susţinând că nu se opune acestora, ci doar vrea ca ele să fie făcute corect. Atacă listările la bursă, dar ni­meni nu se întoarce în istorie mai mult decât în trecutul recent. Nimeni nu vrea să-i fie descoperit mor­tul din cămară. Activele Fondului Pro­prietatea (bu­căţi din com­­paniile de stat), fond pus pe picioare în tim­pul guver­nării li­berale a lui Po­pescu-Tăriceanu (fos­tului pre­mier i se spune “tata şi mama Fon­dului Pro­prietatea) sunt vândute acum una câte una. Bucăţile din companiile de stat pe care FP le vinde au fost listate cu dis­count. Dacă le-ar fi vândut statul (împărţind câş­tigul foştilor proprietari), nu ar fi trebuit să re­cur­gă la această proce­dură şi ar fi ieşit mai bine. Acum dis­coun­tul trebuie să-l acopere banii bu­ge­tului. De ce să-şi pună PNL acum această pro­blemă? Liberalii atacă pro­pu­nerea guvernului de a limita despă­gubirile la 15%. Este o problemă cu ade­vărat dificilă pentru orice gu­vern (în toate ţările foste comu­niste despăgubirile au fost limitate), dar trebuie discutat şi găsit o soluţie pentru că, iată, soluţia FP este un expe­riment eşuat.

Opo­ziţia mai atacă acor­darea de sume pen­tru autorităţile locale pe criterii politice, o prac­tică folosită de toate gu­vernele. Mo­ţiunea punctează situaţia alarmantă a Ro­mâniei şi diagnostichează corect si­tuaţia: “După două trimestre de scădere a PIB, când economia se află în recesiune într-un context financiar turbulent pe plan interna­ţio­nal şi cu numai două luni înainte de ale­gerile locale, guvernul recent instalat a dat doavda iresponsabilităţii sale bugetare (împăr­ţind bani degeaba – n. n.).”

Dar astfel de observaţii sunt doar învelişul de staniol al moţiunii care amestecă teme marginale care nu sunt relevante pentru situaţia din ţară.

Moţiunea poate trece sau nu. Îşi asumă opoziţia guvernarea dacă acest lucru se va întâmpla? Datele arată că nu.

“Ne dorim, dacă va trece moţiunea, să susţinem un guvern – inevitabil un guvern cu mandat li­mitat, până la alegeri – care să oprească lu­crurile rele pe care le-am trecut în moţiune, să respecte obligaţiile României asumate cu FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană, să aplice actualul buget apro­bat”, spune Victor Ponta, şe­ful PSD, care ar urma să fie premier în guvernul USL.

Ce vrea opoziţia din USL este, aşadar, ca gu­vernul să cadă, să vină un gu­vern cu mandat provizoriu care să gestioneze treburile curente până la alegeri, să co­recteze “relele trecute în mo­ţiune” adică să uite de pri­vatizări, de univer­si­ta­tea ma­ghiară şi de mita elec­torală, dar să aplice “acest buget”, adică bu­ge­tul a două guverne de dreapta trimise în istorie. De ce nu un guvern USL, cu un nou buget, care să pună direct acuta pro­blemă a creş­terii eco­no­mice, dacă Ponta tot a lău­dat calităţile socialistului François Hollande care spune că, dacă va câştiga alegerile din Franţa, nu va res­pecta pactul austerităţii fiscale dacă el nu este însoţit de măsuri de creştere eco­nomică?

România este obligată să ia decizii acum. Atragerea fondurilor europene este la pământ – doar 1,2 mld. euro a luat România în cinci ani de la UE. Trebuie prioritizate investiţiile. Trebuie redusă birocraţia acum.

De câteva luni bune miniştrii discută despre unificarea ba­ze­lor de date în vederea eliminării risipei din sistem, însă până acum nu a fost niciun re­zul­tat vizibil. Pentru că nu s-au bazat pe cercetări bine do­cu­mentate, restruc­tu­ră­rile au fost alandala, cu pierderi de mi­liarde de lei pentru stat care nu ştie cui mai dă bani şi cui îi mai ia. Com­paniile de stat con­tinuă să pro­ducă pier­deri ma­sive, ma­nagerii la stat nu sunt instalaţi, con­tractele cu băieţii deş­tepţi din energie con­tinuă ur­mând să vedem rezultatul “nego­cierilor”, banii sunt risipiţi şi sunt risipiţi pentru că nu se vede eficienţa lor, iar pentru finalizarea proiec­telor de infrastructură se dau amânări peste amânări.

MOŢIUNEA DE CENZURĂ

1. Şantajul privatizărilor

Guvernul a cedat şantajului unor grupuri de interese, privatizând companii de stat şi acordând licenţe de exploatare pentru resurse importante, fără dezbatere publică, fără transparenţă şi încălcând legea.

“Bilanţul primelor două luni de funcţionare a Guvernului Ungureanu, în special în domeniul economic, este dezastruos. În acest context, măsuri cum sunt cele vizând privatizarea companiilor de stat ori vânzarea licenţelor de exploatare a resurselor subsolului românesc apar ca hazardate şi inoportune căci, pe termen lung, vor aduce pierderi şi nu beneficii statului român.”

(…)

“Noi nu suntem împotriva privatizărilor, ca mod de reducere a implicării statului în economie. (…) Cât despre lipsa noastră de aderenţă la sloganul «Nu ne vindem ţara», e destul să spunem că peste 80% din capitalul privat din marea industrie, din sectorul bancar şi cel de asigurări provine din investiţiile străine, astfel încât a încerca să combaţi împotrivirea noastră la un anumit fel de a privatiza cu argumente desuete, care ne-ar suspecta de ostilitate faţă de procesul de privatizare ori faţă de investitorii străini, este ridicolă şi neavenită.”

2. Mita politică

Guvernul a cedat şantajului PDL, alocând clientelei de partid fonduri importante de la buget, înainte de alegeri.

“Hotărârea Guvernului României privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2012 pentru unele unităţi administrativ-teritoriale este ilegală şi imorală, din următoarele motive:

1. Guvernul alocă 648,2 milioane de lei (circa 150 milioane euro) dintr-un Fond de rezervă care cuprinde, aşa cum a fost prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2012, doar 224,9 milioane lei (circa 52 milioane euro). Aceasta înseamnă că Guvernul cheltuie doar în luna aprilie 2012 din fondul de rezervă de 3 ori mai mulţi bani decât sunt prevăzuţi prin lege pentru întreg anul 2012. Cum este posibil? În spiritul şi în litera legii şi în limita bunului-simţ, nu este posibil.”

3. Universitatea maghiară

Guvernul a cedat şantajului PDL şi a încălcat principiul autonomiei universitare în cazul UMF Târgu-Mureş (prin înfiinţarea unei universităţi maghiare – n.n.) – o decizie care readuce în România teme ale trecutului.

PROBLEMELE reale ale României

Revine recesiunea. Economia se va contracta în primul trimestru din acest an comparativ cu ultimul trimestru din 2011 din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a frânării exporturilor, după cum indică majoritatea estimărilor analiştilor. Aceasta echivalează cu intrarea în recesiune tenhică, după ce şi în ultimele trei luni ale anului trecut s-a înregistrat o scădere a PIB de 0,2% faţă de T3 2011, pe serie ajustată sezonier. Semnalele externe nu sunt favorabile, recesiunea din zona euro fiind posibil să se prelungească pentru al treilea trimestru consecutiv. Ministrul finanţelor Bogdan Drăgoi consideră că în acest an poate să fie atins, totuşi, avansul PIB estimat la 1,5-2%. Comisia Naţională de Prognoză a revizuit creşterea economică pentru 2012 la +1,7%, după doar trei luni din acest an, noua estimare fiind încă optimistă comparativ cu estimările bancherilor, care şi-au ajustat previziunile spre 0,5%-1%. Claudia Medrega

Evaziunea fiscală. Toată lumea vorbeşte de ea şi o “combate”, dar continuă să rămână o necunoscută şi o gravă piedică în calea creşterii veniturilor bugetare. Fostul şef al Fiscului Sorin Blejnar recunoaştea că nu ştie cât este evaziunea fiscală în România, după mai bine de trei ani petrecuţi la conducerea ANAF, însă a indicat un nivel al acesteia de 25-30% din PIB, care se pare că a reieşit din discuţiile cu alte instituţii ale statului, în condiţiile în care la Fisc nu există o direcţie specializată să facă aceste calcule şi prognoze. Problema evaziunii fiscale l-a costat, totuşi, pe Blejnar funcţia în condiţiile, în care nu a fost atinsă ţinta fixată de premier de a aduce în două luni la buget venituri reprezentând 1,5% din PIB din combaterea evaziunii. Conform unor estimări ale Asociaţiei Române a Băncilor aproape 80% dintre cazurile unde există indicii serioase privind spălarea de bani au în spate activităţi de evaziune fiscală, domeniile principale fiind comerţul, sectorul imobiliar şi inclusiv serviciile financiare şi bancare. Claudia Medrega

Fata Morgana a fondurilor UE. Guvernul ar reuşit să aducă în economie fonduri europene de 194 milioane de euro în primele trei luni ale anului. Rezultatul este cu trei sferturi mai mic decât cele 875 de milioane de euro ce ar fi trebuit atrase până la acest moment, dacă este luată în considerare ţinta de 3,5 mld. euro, fonduri structurale, pe care Executivul continuă să o ţină în picioare. Realitatea din teren arată că, în ianuarie, în economia locală nu a intrat niciun euro din banii Bruxelles-ului, în februarie singurele plăţi au fost cele de la Mediu şi Transport, iar luna martie a adus “injecţii” de bani europeni de numai 50 mil. euro. Totalul fondurilor absorbite de Românie, este, la acest moment de 1,2 mld. euro. Grav e că fondurile europene au reintrat sub “radarul” Uniunii Europene, fiind în pericol de a fi suspendate după ce în ultima perioadă au ieşit la suprafaţă mai multe nereguli. Gabriel Razi

Băieţii deştepţi din energie. Contractele directe dintre Hidroelectrica, cel mai valoros activ al statului român, şi aşa-zişii “băieţi deştepţi” au o istorie de un deceniu, timp în care conturile producătorului de energie au fost ocolite de profituri de peste 1,5 mld. euro, în ciuda tuturor declaraţiilor politice acide care au venit de la toţi cei care au participat la actul de guvernare. Acum lista celor care au priza cuplată direct la cea mai ieftină energie din ţară cuprinde zece nume. La finalul anului trecut, Hidroelectrica a trimis tuturor beneficiarilor de contracte directe notificări de reziliere, dar aceştia nu au acceptat propunerea companiei în contextul în care tocmai energia ieftină, luată la preţuri mai mici faţă de cele din piaţă, a fost baza pe care s-au construit afaceri precum Energy Holding. Pasul următor a fost iniţierea unor runde de negocieri prin care statul îşi doreşte preţuri mai bune, durate şi cantităţi mai mici. Negocierile sunt pe final. Roxana Petrescu

Debirocratizare, vorbă în vânt. De câteva luni bune miniştrii discută despre unificarea bazelor de date în vederea eliminării risipei din sistem, ba chiar s-au semnat şi protocoale între ministerul Finanţelor şi cel al Muncii în acest sens, însă până acum nu a fost niciun rezultat vizibil. În România nu există statistici privind numărul exact de salariaţi, numărul de funcţionari publici sau de poliţişti la mia de locuitori (şi nici câţi ar fi necesari), numărul de asistaţi social şi de aceea este foarte greu să se simplifice procedurile. Aşadar, miniştrii din ultimii ani au luat măsuri haotice de restructurare, au mutat cheltuieli dintr-un capitol bugetar în altul, au preluat agenţii în subordine în loc să le desfiinţeze, însă niciodată nu şi-au pus problema să numere de câţi angajaţi ar avea nevoie. 19 mld. euro pierde anual statul risipind bani pe ajutoare sociale ce nu trebuie acordate, pentru că nu are baze de date unificate, după cum a admis recent fosta ministră a muncii Sulfina Barbu. Adelina Mihai

Sursa ZF

Advertisements

36 Responses to “Motiunea de cenzura ar fi trebuit sa se numeasca: „Doar 6,5% fonduri luate de la UE si doar 31,4% venituri bugetare in PIB“”

 1. Theodora April 25, 2012 at 3:49 pm #

  COMUNICAT DE PRESA

  Asociaţia Arad km-zero, consecventă statutului său cere parlamentarilor care formează noua majoritate, să ia în discuţie cu celeritate suspendarea preşedintelui României şi să ţină seama de calendarul alegerilor locale în aşa fel încât la data de 10 iunie 2012 populaţia ţării să-şi poată exprima opţiunea şi cu privire la revenirea României într-un spaţiu european responsabil şi serios. Credem ca nici o criză politică sau economică nu poate justifica menţinerea în cea mai înaltă funcţie de reprezentare a unui om ce şi-a dat adevarata măsură a valorii prin încălcarea repetată a Constituţiei şi prin subrogarea intereselor sale personale şi de grup contra interesului naţional.
  De asemenea cerem constituirea unei comisii la nivelul Paramentului care să analizeze şi să coordoneze o campanie de salubrizare a instituţiilor Statului care au fost politizate precum şi urgentarea acţiunilor deja începute în justiţie care privesc fapte de corupţie şi trafic de influenţă.

  Virgil Florea
  Dan Ciucuriţă
  Paul Oană

  • tiberiuretu April 25, 2012 at 8:58 pm #

   Sustin total opimia lui Theodora.Fara asanarea cotrocenilor orice solutie pentru asanarea vietii politice,sociale si economice este imposibila.
   So pe ei cu motiunea.!
   Jos guvernul marioneta MRU !

  • murfy April 25, 2012 at 11:34 pm #

   Citind pe Blog noul articol -am vazut ca are un comentariu .
   Inainte de a da sa vad cine este am facut pariu ca este TEODORA . Sunt de acord cu urgentarea SUSPENDARII lui TB
   in caz de reusita a MOTIUNII DE CENZURA . —–SUCCES.

 2. dorian April 25, 2012 at 8:03 pm #

  Am citi cu atentie si nu pot sa spun ca spuneti minciuni.Dar de ce guvern provizoriu?UE are incredere intr-un guvern provizoriu?

 3. Bibliotecaru April 25, 2012 at 8:05 pm #

  Eu rămân la părerea că lucrurile spuse în moţiune sunt banale consecinţe. Cel mai important lucru de care s-a îmbolnăvit politica românească este nerespectarea literei şi spiritului sistemului instituţional Românesc. O dată ce se va rezolva această cauză, toate efectele, începând cu preşedintele-jucător şi încheind cu retrocedarea banilor opriţi abuziv din pensii… s-ar rezolva cumva.

  Iată, astăzi toată lumea se gândeşte cum să dea banii înapoi în timp ce cei vinovaţi de “şmecherie” nu au absolut nimic de suferit. Există un prejudiciu clar de care răspunde patrimonial tot statul român adică tot noi. Nu pot înţelege de ce toţi cei care sunt vinovaţi de “Înţelegerea Greşită a Prevederilor Legii” nu răspund pentru prejudiciul provocat. De 22 de ani astfel de lucruri “se întâmplă” şi nimeni nu plăteşte patrimonial.

  • moromete April 26, 2012 at 6:26 pm #

   Demult nu se mai respecta litera si spiritul Legii in ROMANIA ,
   cei de azi au instaurat DOMNIA BUNULUI PLAC in loc de DOMNIA
   LEGII. Te simt cum in mod sistematic te zbatii si faci apel la insanatosirea – respectarea si normalizarea sistemului
   institutional Romanesc . Este in zadar – Azi nu mai este ilustra clasa politica profesionista de odinioara nici societatea civila
   de atunci ( Acum primeaza minciuna – demagogia si oportunismul.
   nu valoarea ). Restul este *filosofie* idealista.

   • Bibliotecaru April 27, 2012 at 5:07 pm #

    @ moromete

    Deci nici dumneavoastră nu consideraţi că simpla schimbare a oamenilor va însemna şi respectarea sistemului instituţional? Priveam astăzi la moţiunea de cenzură şi… nişte membrii USL stăteau lângă urne să păzească votul secret la fel ca domnul Ioan Oltean când a votat “secret” PDL.

 4. CALIMAN EUGEN-analist de provincie April 25, 2012 at 8:20 pm #

  1.Inca guvernantii n-au inteles,ca intr-o tara fara “economie nationala”(care apartine strainatatii),PUB-ul este strict indice “statistic”,iar nu element economic,pe baza caruia sa se construasca Bugetul.
  Asa ca insuficienta colectare la Buget,nu tine de incapacitatea Guvernulu de a colecta bani,ci de caracterul necontrolabil,al “economiei franceze,austriece,germane,rusesti,etc ” careia apartin intreprinderile si utilitatile din Romania.
  Economia romaneasca nu are cum sa creasca,fiindca ea este “inexistenta”,tara apartinind economic si industrial,strainatatii,care nu este interesata de politici “nationale” de dezvoltare economica,ci strict de intreprinderile proprii,care daca nu mai au conditii de rentabilitate in Romania,pleaca – de reloca!
  2.Fondurile europene nu pot fi accesate,asa cum nu pot fi accesate nici fondurile de investitii ori de creditare ale bancilor din tara ori ale bancilor mondiale.
  Incapacitatea de a face afaceri cu fonduri banesti imprumutate nu se deosebeste cu nimic cu afacerile cu bani europeni,inertia si nestiinta in domeniul afacerilor punind pecetea insuccesului dezvoltarii in Romania.
  Fara un proiect de dezvoltare economica,pe care l-am oferit Guvernului si Presedintelui(fara succes),Romania nu poate depasi starea de lipsa de competitivitate economica nationala,fiind candidata la ultimul loc in orice domeniu,in UE.
  USL constata cu satisfactie,degringolada PDL si esecul economic general,fara sa inteleaga,ca fara a schimba maniera economica,prin politicianul-tehnocrat,detinatorul si promovatorul unui “program national de reindustrializare”,va fi supusa la anul,la aceeasi situayie deplorabila in domeniul cresterii economioca si realizarii Bugetului minimal,care sa asigure functionalitatea sistemelor bugetare,aflate la avarie,de 22 de ani!

 5. Dutescu Gheorghe April 25, 2012 at 9:21 pm #

  Dle Ponta ,
  Va rog sa-i comunicati prin intermediari , ca personal stiu ca va este s….., sa nu mai joace teatru intrucat regia este proasta si de la “draga Stolo ” , lucrurile au evoluat.
  Pentru arta teatrala , cinematografica dar mai ales pentru piesele melodramatice , sunt institute specializate ….., poate cauta strainatatea ca pe la noi nu este nevoie de circari politici…. Ne-a ajuns……
  Dar cand basescu a zis ” v-am ciuruit ” individa asta de ce nu s-a sesizat si de ce na alertat opinia publica de spusele unui marinar ?…. Atunci nu exista perspectiva Jilava ???????, pentru ei ?????
  Poate ca ati fost dur in exprimare , dar prea bland in comparatie cu pedeapsa pe care ar merita-o s-o primeasca gasca PDL-ista in frunte cu clanul basescu si mai nou si Ungureanu pentru crimele reale impotriva poporului roman , mai rau ca fascistii .

  Sunt roman si sunt in viata si voi fi mereu in pita !!!
  Printre lanturi si zabrele e roberta la…………….ghici ghicitoarea mea Ha…Ha…Ha……

  Bafta USL-ului ,nu-i iertati caci nu va vom ierta !!!!
  Si fiti prudenti cu banditii astia !!!!
  Un roman ‘ ciuruit ” , jefuit ,umilit, mintit, alharit , dar , LIBER de basescu …..

 6. Vasile Roaita April 25, 2012 at 9:33 pm #

  Nu stiu cum ar fi trebuit sa se cheme motiunea; este un moment politic important si sper sa va iasa….

  Mai sper ca “veti controla, bine, bila alba”…Si ca “spargerea pachetului” nu va degenera “intr-o masa cu bile imprastiate”…

  In fond, daca faceti un lucru chibzuit, organizat si controlat, nu deranjeaza lipsa entuziasmului….La nivelul muritorilor de rand, vreau sa zic!

  Am o rugaminte; sa nu o impuscati pe “madame numero”; lasati-o sa se chinuie pana la alegeri!

 7. nastyb0y April 25, 2012 at 10:04 pm #

  D-le Victor Ponta, în numele unui grup de observatori neutri şi cam firoscoşi, am o rugăminte către dvs. Vă rog respectuos să nu o împuşcaţi, respectiv omorâţi de tot, pe Roberta. De cine vor mai râde copiii patriei, pe cine vor mai înjura pensionarii, de la cine vom mai afla noi când vă veţi schimba bona din familie? Domnule Ponta, vă asigur de tot sprijinul meu moral, dar vă implor să nu mai folosiţi vestitele expresii din popor : “Să ai viata lui Aldo Moro”, “Să ai viaţa lui Gojgaru”, ori “Au răcit la cap din cauză că a fost glontul rece”. Pericol. Nu se ştie ce noi interpretări se vor da acestor vorbe. De exemplu, că vreţi să veniţi la putere ca să vindeţi fierul, alama şi plumbul patriei şi să îmbolnăviţi lumea de răceală, meningită iar banii pensionarilor să ii băgaţi în trafic de armament şi muniţie. Apropo de muniţie şi război. Eu cred că dacă nu va trece moţiunea de cenzură, în iunie va trece sigur. Puteţi să scrieţi textul cu 6,5 % absorbţie pe fonduri europene de pe acum. Aveţi grijă, insă. Un nou contingent de morţi în al doilea război mondial a apărut pe liste. Fantomele contraatacă şi nu oricum. Cu buletinul şi cartea de alegător în mână.

 8. Florea Dumitrescu April 25, 2012 at 10:48 pm #

  PREMIERUL NELEGITIM PUS PE JAF
  ŞI HOŢII CU BĂSIŞTII ŞI CLANURILE LOR

  Aşchie politică din Băsescu, M. R. Ungureanu, cu lipsă totală de respect faţă de milioanele de cetăţeni, şi-a tras repede masca de pe ochi, ca să-i vedem figura politică similară cu cea a mentorului său.
  Aceşti politicieni nu pot trăi fără un regim de hoţii şi prăduiri. Ţin cu tot dinadinsul să patroneze şi să promoveze gruparea jefuitorilor de bani publici şi a prăduitorilor de avuţie naţională. Naivitatea unui şef de partid, de a-l fi considerat altfel, a fost spulberată prea repede de agresivitatea ordinelor neconstituţionale date de Băsescu marionetei sale Ungureanu, cu un comportament la fel de slugarnic, precum şi al predecesorului său Boc (om de tristă şi jalnică amintire politică).
  Aceşti politicieni nu au mamă, nu au tată, nu au Dumnezeu. Vor să intre în istorie ca specialişti în instrumentarea şi patronarea de jafuri şi hoţii.
  În domeniul economico-financiar se petrec jafuri masive de bani publici şi prăduirea de avuţie naţională, chiar şi acum pe ultima sută de metri a guvernării portocalii.
  Totodată, ei ţintesc spălarea murdăriei de pe feţele unor politicieni hoţi şi jefuitori din PDL şi din coaliţie, cu fişe personale de averi şi venituri fabuloase dobândite prin politică, oameni total compromişi în ochii milioanelor de români sărăciţi şi necăjiţi; cu disperare ei vor să ascundă fărădelegile regimului dictatorial Băsescu şi să înşele încă o dată poporul român la alegerile din acest an, locale şi parlamentare.

  I. Premierul nelegitim Ungureanu ne-a cerut să mai aşteptăm încă o lună, că nu ştim ce minuni se vor întâmpla. Noi credem că au fost suficiente 2 luni ca să ne dumirim cu cine avem de-a face. Ne-am lămurit de reaua sa voinţă după faptele sale şi după vorbele sale rostite în public.
  În plan economic, s-a dovedit incompetent şi incapabil să ia măsuri pentru îndreptarea situaţiei nenorocite a ţării, ca efect al politicilor guvernării Băsescu-Boc. Mai mult, s-a grăbit să treacă la jefuirea de bani publici pentru partidul domnului Băsescu şi pentru clanurile sale, la promovarea unor „afaceri” controversate; au continuat slaba absorbție a fondurilor europene gratuite, evaziunea fiscală şi contrabanda de mari proporţii, risipirea banilor la partea de cheltuieli din bugetul curent, vânzarea pe preţuri de nimic a unor părţi din obiectivele din domeniul energetic.
  1) Cu o neruşinare totală, ca şi jalnicul Boc, la ordinul lui Băsescu, a băgat mâna în banii publici de la buget şi a împărţit la primăriile PDL şi ale celor din coaliţie peste 600 milioane de lei, bani de campanie şi de buzunar. Presa ne informează că se pregăteşte o nouă lovitură de aceeaşi natură.
  În presă, s-au publicat date din care rezultă că „prea-educatul” Ungureanu – din jaful făcut în banii publici a repartizat 80% primarilor pedelişti, uneperişti şi udemerişti şi numai 20% celor din afara coaliţiei guvernamentale.
  Ca finanţişti, îi precizăm premierului nelegitim că toate aceste împărţiri constituie un voluminos dosar penal, care-l încriminează ca jefuitor de bani publici pentru mită electorală; totul se va proba cu cifre concrete oficiale (din ordonanţa dată) şi prin verificarea documentaţiei – în faţa instanţelor judecătoreşti.
  Cerem ca cei din opoziţie să depună denunţurile penale imediat, fără să aştepte înlăturarea de la putere a acestor politicieni; să se trateze cu maximum de seriozitate acest jaf. Acţiunea în justiţie trebuie să fie imediată, cu cifre şi argumente. Minciunile rostite de Ungureanu la televizor în faţa ziaristului Hurezeanu vor constitui circumstanţe agravante. Să se folosească transcriptele convorbirii.
  2) Cu o neruşinare totală, din ordinul neconstituţional al lui Băsescu, premierul Ungureanu promovează interesele unor firme străine, călcând în picioare interesele ţării şi normele ecologice, în afacerile puse la cale de guvernanţi privind Poiana Roşieni (cupru şi alte metale), Roşia Montană (aur şi alte metale rare) şi afacerea Chevron cu gaze de şist prin fracturare hidraulică.
  Specialiştii români şi numeroşi reprezentanţi ai societăţii civile şi-au exprimat punctele de vedere împotriva acestor „afaceri” contrare intereselor României.
  Pentru fiecare din cele 3 afaceri se va constitui „un dosar penal”, dacă se va continua să se dispreţuiască poziţia specialiştilor români, care şi-au spus părerea public pentru a evita nenorocirile iniţiate de regimul Băsescu.
  Ceasul socotelilor este aproape!
  3) Cu o neruşinare totală, după ce premierul nelegitim Ungureanu s-a pronunţat public pentru reducerea contribuţiilor sociale, a întors-o şi a trecut la executarea ordinului neconstituţional al lui Băsescu cu privire la majorarea salariilor bugetarilor; acesta i-a fixat public, la televizor şi procentul de 15% şi data de 1 iunie înainte de alegerile electorale locale.
  Nu mai contează faptul că, acelaşi Băsescu, cu puţine zile înainte, afirmase tot public că nu există resurse la buget şi zeflemisise public pe cei care întrebau. Nu mai contează faptul că, în documentele FMI, domnul Jeffrey Franks, după a 4-a evaluare în Raportul echipei FMI, la pct. 11, pag. 12 scrie că se asigură „un nivel mai redus al cheltuielilor – prin intermediul unei îngheţări deja în vigoare a salariilor din sectorul public.”
  După toate acestea, premierul Ungureanu iese la televizor (în convorbirea cu ziaristul Hurezeanu), să ne spună că Băsescu „nu a promis nimic” şi că noi – milioanele de români – nu am auzit bine. Băsescu a făcut mai mult decât a promis: a dat comandă politică neconstituţională marionetelor din guvern şi din Parlament. Îi atragem din nou atenţia premierului Ungureanu să se poarte cu respect faţă de cetăţenii acestei ţări şi să nu mai încerce să-i prostească în faţă.
  NOTĂ SPECIALĂ Este adevărat că atunci domnul Băsescu nu şi-a amintit faptul că cei 5,4 milioane de pensionari au fost jefuiţi în mod barbar din pensiile lor (cele mai mici din Europa), timp de 4 ani (2009-2012) şi că s-a călcat în picioare noua lege a pensiilor 263/2010 – care-i obliga în 2012 să ţină seama cel puţin de rata inflaţiei (nu mai vorbim de pensia medie de 405 euro sau 1.336 lei promisă electoral pentru 2012 de Băsescu şi Boc în programul „Gândim altfel”). Rugăm a se vedea Studiul nostru în această problemă publicat recent.
  4) Cu o mare neglijenţă în serviciu şi o mare nepăsare la absorbţia fondurilor europene gratuite, s-a înregistrat din nou o realizare nesemnificativă în trimestrul I 2012, care cade în sarcina guvernului Ungureanu.
  Cum se vor absorbi efectiv cele 6 miliarde de euro prevăzute în bugetul pe acest an în următoarele 3 trimestre? Cu vorbăria guvernului şi a lui Leonard Orban despre „lipsa de experienţă”, după ce timp de 5 ani guvernarea Băsescu-Boc a dat cu piciorul la peste 20 de miliarde de euro, care erau programate pentru 2007-2011, din cele 34,8 miliarde de euro alocate în total de UE pe 7 ani (2007-2013).
  Domnule Ungureanu, vi se vor imputa banii scoşi din buget peste prevederi pentru plăţi către beneficiari, în loc să se facă absorbţia efectivă de fonduri europene de care trebuia să se ocupe mai eficient domnul Leonard Orban împreună cu ceilalţi miniştri.
  5) Cum aţi combătut, domnule premier, hoţiile de zeci de miliarde de euro prin evaziune fiscală şi contrabandă, despre care aveţi multe informaţii ca fost director al SIE? Aveţi şi o răspundere personală în această problemă, ca fost director al SIE.
  Aţi recuperat în trimestrul I 2012 – o sumă de 4-5 miliarde de euro din pierderile din bugetul ţării, ştiut fiind că la nivelul unui an aceste pierderi se ridică la 15-20 miliarde de euro – după documente oficiale – încă din anul 2008?
  Încercaţi să vă clarificaţi cu consultantul Blănculescu („pe care l-aţi atras în Consiliul Oamenilor de Afaceri”, în guvernul privat din umbră) şi să vă explice pe sectoare pierderile de peste 18 miliarde de euro prin evaziune şi contrabandă, aşa cum în mod justificat a demonstrat recent în intervenţiile sale publice.
  Milioanele de cetăţeni se întreabă de ce v-a fost mai uşor să-l trimiteţi pe ministrul de finanţe să angajeze la Banca Mondială un nou împrumut de 1 miliard de dolari, în loc să-l puneţi să combată evaziunea fiscală şi contrabanda.
  De ce, domnule premier? Acesta este progresul guvernului dvs.?
  6) De ce, domnule premier, nu aţi întreprins nimic pentru a opri jaful pus la cale de domnii Băsescu şi Boc, împreună cu Jeffrey Franks (în cadrul Acordului cu FMI (2011 – 2012), prost negociat) referitor la vânzarea unor pachete de acţiuni din domeniul energetic (la Petrom, Transelectrica, Transgaz şi Romgaz) şi la vânzarea altor obiective, sub falsa denumire de privatizare, urmărindu-se eliminarea capitalurilor româneşti şi înstrăinarea avuţiei naţionale pe preţuri derizori.
  7) Ce aţi făcut, domnule premier, să opriţi jefuirea banilor publici de la buget în exerciţiul curent la partea de cheltuieli? Puneţi organele de control să examineze măcar cazurile zilnice semnalate de presă de jefuire a banilor publici – la bunuri şi servicii, la zecile de miliarde la investiţiile neproductive şi inutile, la drumuri şi asfaltări şi altele!
  Opriţi jafurile de la investiţii şi faceţi priorităţi cum vi s-a recomandat şi în documentele FMI!
  Vi se cere să faceţi ordine şi să opriţi jaful şi risipa banilor publici de la buget de către guvernanţii centrali şi locali şi clientela lor politică, ceea ce apasă cu miliarde de euro pagube în fiecare an pe bugetul ţării!

  II. În plan politic, trebuie să vă clarificaţi, domnule premier nelegitim, situaţia personală tot mai mult încriminată de opinia publică, ceea ce nu va fi deloc uşor.
  În mod total neraţional, domnul Băsescu, cu scopul de a spăla faţa miniştrilor incompetenţi şi incapabili din partea PDL şi din coaliţie, răspunzători pentru dezastrul în care au adus ţara, v-a impus ca premier, deşi nu vă recomanda pentru acestă funcţie nimic din activitatea dvs. anterioară.
  Faptul că un director de serviciu secret a fost numit premier al guvernului – a produs un şoc, mai ales că regimul dictatorial Băsescu s-a discreditat tocmai prin abuzurile făcute prin serviciile secrete şi prin instituţiile de forţă, ceea ce a afectat profund sistemul nostru de democraţie.
  În nicio ţară de democraţie nu s-a întâmplat aşa ceva (domnul Băsescu a procedat probabil după modelul din fosta URSS). În felul acesta, sistemul de democraţie din ţara noastră este în mare suferinţă. Nu ar fi trebuit să acceptaţi – ca fost director al unui serviciu secret, chiar dacă pe domnul Băsescu l-a părăsit judecata raţională, în condiţiile concret istorice ale ţării noastre, ca ţară membră în Uniunea Europeană.
  În această perioadă, în prim plan sunt problemele economice şi financiare grave, în care nu aveţi nicio competenţă, nicio experienţă semnificativă, după cum nu au nici miniştrii PDL care v-au fost băgaţi pe gât de domnul Băsescu. Riscul de a vă compromite este mare şi timpul este scurt. Revolta socială este generală şi este exprimată direct în sloganul care se strigă răspicat în stradă în toată ţara: „Jos Băsescu”, „Jos regimul Băsescu”.
  Trebuie să vă examinaţi conştiinţa ţinând seama de considerentele majore, pe care vi le expunem în continuare.
  1. CA TRASEIST POLITIC Sunteţi compromis total. Aţi fost liberal (PNL), aţi trecut în tabăra creştin-populară a lui Băsescu timp de 5 ani (2007-2012), vă declaraţi „independent” şi gata să creaţi o nouă formaţiune politică, susţinută de creştini-populari. V-au sărit în ajutor public creştin-popularii portocalii Elena Udrea, Monica Macovei, Ion Olteanu şi alţii (uitând că prin această mişcare se aruncă anatema în PDL cel compromis).
  Relevăm faptul că este o eroare a conducerii PNL – că nu v-a exclus oficial din PNL – ca traseist politic – şi că nu a dat o comunicare categorică în acest sens, ca să nu mai semănaţi confuzia „că sunteţi încă membru PNL”, cu scopul de a zăpăci minţile oamenilor şi a mai rupe o bucată din PNL, după exemplul lui T. Stolojan.
  În cele câteva luni pe care le aveţi la dispoziţie până la alegeri – ar fi trebuit să vă ocupaţi de politicile publice şi de nenorocirile ţării, pentru care sunteţi plătit din bani publici; vă atragem atenţia că ţara nu are nevoie de un nou partid – prin folosirea de bani publici – care să înşele populaţia total dezamăgită de Băsescu şi PDL, de hoţiile şi risipa de bani publici de zeci de miliarde de euro patronată de aceştia.
  Este regretabil faptul că nu aţi înţeles – ca om educat ce vă predindeţi – că traseismul politic – este condamnat de milioanele de cetăţeni cinstiţi din România.
  Traseismul politic este o calamitate a sistemului politic românesc, a luat o mare extindere prin corupţia politică patronată şi promovată de domnul Băsescu (care împarte funcţii publice bine plătite şi manevrează dosare de şantaj).
  Avem un guvern Ungureanu cu traseişti politici de seamă, care au înşelat alegătorii şi partidele lor: îl avem pe mafiotul (şef de mafie, după caracterizarea precisă dată de domnul Băsescu), dezertorul şi traseistul politic Gabriel Oprea (fost social democrat „convins”) pus să compromită şi armata (unde trebuia numit un civil după practica politică din ţările democrate europene); pe dezertorul şi traseistul politic Cristian Diaconescu (fost social democrat „convins”, care nu a reuşit să fie ales nici primar la capitală, nici preşedinte al PSD, dar şi-a vândut uşor conştiinţa); pe traseistul politic G. Berca, fost în PNL şi în alte partide; pe traseistul politic Cătălin Predoiu (fost în PNL). Îl putem adăuga aici şi pe traseistul politic Theodor Meleşcanu (fost în PNL şi în alte câteva partide), care nu se mai linişteşte şi s-a făcut creştin-popular în barca lui Băsescu, ocupând locul de director SIE.
  Deci, avem un guvern cu mulţi dezertori şi traseişti politici, total discreditaţi în ochii cetăţenilor.
  Să nu uitaţi că Parlamentul – prin traseismul politic a peste 30 de senatori şi deputaţi de la PSD şi PNL – s-a schimbat radical faţă de ce a votat electoratul; de aceea, pe deplin justificat – milioanele de cetăţeni îl consideră „un Parlament nelegitim”, care a dobândit „o falsă majoritate” – prin traseismul politic care are la bază corupţia politică promovată de Preşedintele ţării Băsescu.
  În consecinţă, avem un guvern neligitim – pe care-l conduceţi – votat de un Parlament nelegitim, cu o „falsă majoritate”, la ordinul unui Preşedinte nelegitim (ales cu voturi false din străinătate).
  Traseismul politic este un curent criminal, ce trebuie înlăturat cât mai repede, prin lege, pentru înzdrăvenirea societăţii româneşti; traseiştii politici sunt politicieni care-şi vând conştiinţa pentru un pumn de arginţi, oameni lipsiţi de demnitate şi onoare, de care societatea trebuie să scape cât mai curând posibil.
  Boc, cel cu memoria scurtă – i-a numit „trădători” pe cei câţiva traseişti politici plecaţi recent din partidul portocaliu şi a uitat total să pomenească de „trădătorii” – traseişti politici mult mai numeroşi (fugari din PSD şi PDL), care au asigurat „falsa majoritate” din Parlament ce i-au susţinut guvernul său şi guvernul Ungureanu, călcând în picioare voinţa alegătorilor. Acesta este sistemul politic Băsescu care trebuie să dispară prin voinţa poporului român, prin respectarea voturilor date de acesta la viitoarele alegeri.
  Desigur, traseistul politic suprem, modelul suprem, îl constituie Băsescu, fost comunist, fost politician de stânga – social democrat „convins” timp de 15 ani (1990-2005) şi transformat peste noapte în om de dreapta, creştin-popular „convins”, trăgând după el şi pe ceilalţi oameni de stânga din P.D. L-a atras în mişcarea creştin-populară şi pe traseistul politic Theodor Stolojan, fost comunist, secretar de partid, fost fesenist, apoi liberal”convins”, spărgând PNL.
  Aceasta este explicaţia majoră a tuturor nenorocirilor care au fost abătute asupra vieţii de mizerie şi de sărăcire a poporului român în anii tranziţiei. Mocirla politică românească îi adăposteşte şi îi plăteşte bine din banii publici pe aceşti oameni lipsiţi de conştiinţă, de convingeri, de demnitate şi de onoare.
  2. CA ŞEF DE SERVICIU SECRET. În inconştienţa sa, traseistul suprem Băsescu, a vrut să întărească componenţa poliţienească a regimului său dictatorial; desigur, prin această numire a dorit să bage frica în oasele românilor, dar a compromis şi mai mult regimul său politic.
  Nicăieri în ţările de democraţie un şef de serviciu secret nu a fost promovat direct ca şef de guvern (aşa ceva s-a întâmplat doar în fosta URSS). Nici Ungureanu nu a putut să dea măcar un exemplu (scuzându-se public că are un lapsus).
  Societatea civilă din România a privit extrem de critic această numire; amintirile lăsate de vechea securitate dăinuie. Ecourile au fost negative atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. Chiar şi foşti miniştrii în regimul Băsescu (Frunzaverde, Borbely şi alţii), recent s-au referit la avântul „statului poliţienesc” şi la „acţiunile politice ale serviciilor secrete”, condamnând această stare de lucruri extrem de dăunătoare democraţiei.
  3. CA AMATOR ÎN ECONOMIE. Amatorismul în economie al domnilor Băsescu şi Boc – şi-a desemnat un succesor fidel în premierul Ungureanu – care dovedeşte acelaşi amatorism păgubos şi compromiţător, însoţit de un dispreţ pentru specialişti şi profesionişti, prin promovarea acţiunilor privind vânzarea pe nimic a resurselor minerale ale ţării şi a avuţiei naţionale în domeniul energetic şi al transportului, prin jefuirea banilor publici de la buget, prin provocarea de dezastre ecologice.
  Este un amatorism în economie care va costa – ca şi până acum – zeci şi zeci de miliarde de euro de pierderi pentru ţară, care întârzie relansarea creşterii economice, după peste 3 ani de prăbuşire economică şi de şomaj în masă.
  4. CA INCOMPATIBIL Dacă a fost incompatibil ca director de serviciu secret SIE, din cauza conflictului de interese prin contractele soţiei sale cu OMV (angajat privat al Petrom), de unde a încasat sute de mii de euro, domnul Ungureanu este lovit de incompatibilitate şi ca premier al guvernului din acelaşi motiv. Apărarea sa – că soţia sa este un bun anestezist şi dă consultaţii (cu 7.000 de euro pe lună) la zecile de puncte medicale pe care le are OMV (Petrom) în România – nu a convins pe nimeni din societatea civilă. Incompatibilitatea rămâne, apasă şi compromite.
  5. CA FONDATOR ŞI ORGANIZATOR AL UNUI NOU PARTID DE DREAPTA Societatea civilă nu consideră că ar fi necesar şi util încă un partid creştin şi popular, în plus peste cele existente. Nici nu ar fi potrivit că din această funcţie publică şi cu bani publici, domnul premier Ungureanu să piardă timpul cu o asemenea activitate. Va fi altceva, dacă demisionează imediat din funcţia de premier. Dar aici, la guvern, trebuie să se consacre politicilor publice, pentru care este bine plătit din bani publici.
  Se vede că nu a înţeles deloc că această „mişcare” nu este agreată de societatea civilă. Ce urmăreşte? Să cosmetizeze feţele compromise ale unor portocalii din PDL sub o altă denumire? Aruncă la coşul de gunoi al istoriei pe compromisul PDL? Înfiinţează partidul „Albă ca Zăpada” gândit de Lăzăroiu, având înăuntru pe prea-murdarii portocalii: Udrea, Boc, Blaga, Videanu, Berceanu, Olteanu,M.Macovei şi alţii?
  6. CA VIITOR CANDIDAT LA PREŞEDINŢIA ŢĂRII Portocaliul Băsescu şi alţi portocalii au introdus în dezbatere publică această candidatură. Tocmai pentru faptul că ideea este lansată de Băsescu (în care încrederea populaţiei se apropie de zero), are şanse minime, având în vedere şi considerentele care privesc profilul şi activitatea de traseist politic a domnului Ungureanu.
  Pentru adversarii săi politici, această candidatură ar prezenta avantajul că domnul Ungureanu întruchipează politicile şi moştenirea dezastruoasă economică, socială şi politică – pe care o lasă regimul dictatorial Băsescu.
  7. CA ISTORIC COMPROMIS Ce fel de istoric este acela care nu a înţeles că regimul Băsescu este un regim dictatorial, care a adus grave prejudicii sistemului democraţiei noastre în anii tranziţiei.
  În societatea civilă – mulţi specialişti au apreciat că prin încălcările grave ale Constituţiei ţării, prin abuzurile şi denaturările făcute, treptat s-a instalat a cincea dictatură (după dictatura regală, dictatura legionară, dictatura militară şi dictatura socialistă).
  Călcarea în picioare de către Preşedintele ţării a Constituţiei, a principiilor separaţiei puterilor în stat, subordonarea Executivului şi a Parlamentului, violarea continuă a independenţei justiţiei, nerespectarea legilor şi a legislaţiei privind libertatea şi drepturilor fundamentale ale omului, subminarea statului de drept şi intensificarea acţiunilor de stat poliţienesc – au provocat mari prejudicii democraţiei, dezvoltării economice şi sociale, nivelului de trai al poporului român.
  Un profesor de istorie care nu observă aceste realităţi groaznice, aceste abuzuri, denaturări şi nenorociri – se compromite total în faţa milioanelor de cetăţeni.
  Ce să-i înveţe pe studenţi un asemenea profesor de istorie, care s-a situat în slujba sistemului dictatorial care sufocă şi sugrumă România?
  8. CA LUSTRABIL POLITIC În inconştienţa lor, Băsescu, Boc şi acoliţii lor au trecut prin Parlamentul nelegitim (chiar de 2 ori) legea lustraţiei, o lege total neraţională şi aberantă (care a fost respinsă de două ori de Curtea Constituţională). După spiritul acestei legi, premierul Ungureanu este un fost activist lustrabil, ca fost membru al CC al UTC, şantajabil după mintea lui Băsescu şi Boc; aceştia aveau nevoie de încă un instrument pentru şantajarea altora, după bunul lor plac, uitând că ei înşişi sunt lustrabili, conform spiritului acelei legi, deoarece nu-şi pot ascunde trecutul lor de comunişti de seamă şi de legăturile lor de colaborare cu securitatea. Desigur, şantajul este o armă redutabilă în mâinile unor guvernanţi necinstiţi. Un fost medic, parlamentar PDL (care cu greu a scăpat de dosarul de la CNSAS) a încercat să ia apărarea domnului Ungureanu la televizor, dar mai rău l-a înfundat, făcând „un caz Ungureanu”, care ar trebui să fie scutit pentru că a fost „bun la învăţătură într-o clasă de liceu”
  Aşa că, păziţi-vă pielea, domnule premier, legea lustraţiei Băsescu-Boc se reface, dacă aceşti politicieni nu părăsesc scena politică.
  9. CA POLITICIAN AROGANT ŞI ÎNFUMURAT, CU MINCIUNA PE BUZE. O mare dezamăgire o provoacă comportamentul premierului Ungureanu faţă de milioanele de cetăţeni. O lipsă totală de respect, după modelul Băsescu.
  Într-o funcţie publică eşti slujitor al statului, slujitor al cetăţenilor şi nu te comporţi ca un jupân, un atotştiutor, un dictator, cu capul plin de fumuri.
  În apariţiile la televizor, prin lipsa de respect faţă de adevăr şi prin refuzul de a răspunde corect şi cinstit la întrebările ce veneau din partea opiniei publice – politicianul Ungureanu a acumulat rapid antipatiile milioanelor de cetăţeni necăjiţi şi nemulţumiţi, care aşteptau răspunsuri la problemele de bază ale vieţii lor. În felul acesta, a devenit grabnic nedorit.

  Nu trebuia să-i facă „leneşi” pe cei aflaţi sub zăpadă, în nenorocire, nu trebuia să încerce să ascundă vinovăţia şi răspunderea guvernanţilor pentru cei peste 80 de morţi sub zăpadă, pentru că autorităţile au intervenit cu mare întârziere (la ordinul lui Băsescu, erau ocupaţi cu schimbarea de guvern, cu ceremoniile de instalare a noilor miniştri, schimbări care puteau să aibă loc în altă perioadă).
  Exerciţiul de lingvistică de la televiziune a produs cea mai proastă impresie milioanelor de cetăţeni, care aşteptau răspunsuri la problemele grele ale vieţii lor de la un prim-ministru. Acest exerciţiu extravagant vă putea recomanda pentru o clasă la învăţământul gimnazial, nu pentru funcţia de premier al guvernului.
  Ca şi alţi politicieni care şi-au pierdut simţul măsurii, premierul Ungureanu uită faptul că aici, în România, există câteva milioane de specialişti, de profesionişti, de oameni cu studii superioare în toate domeniile, cărora trebuie să li se acorde tot respectul; să nu se imite „modelul Băsescu”, de lipsă totală de respect faţă de cetăţenii acestei ţări pe care i-a considerat „filozofi”, adică „tâmpiţi” scoşi de şcoala românească (cum i-a explicat Băsescu filozofului Liceanu, care a dat din cap că „a înţeles” explicaţia).
  10. CA SPĂLĂTOR DE CADAVRE POLITICE Cum să interpretăm încercarea domnului M. R. Ungureanu de a înfrumuseţa figurile politice total compromise ale politicienilor Băsescu, Boc, Stolojan, Udrea, Blaga, Videanu, Berceanu, Olteanu, şi alţii – din cauza politicilor lor împotriva poporului român, împotriva milioanelor de cetăţeni care trăiesc din muncă?

  DEMISIA, DOMNULE M. R. UNGUREANU !

  Pentru toate considerentele de mai sus vă cerem demisia imediată, domnule M.R.Ungureanu, spre binele poporului român!

  *
  * *

  III. O TÂMPENIE POLITICĂ – AMENINŢAREA CU SEMIANARHIA INSTITUŢIONALĂ
  La postul de radio public, premierul Ungureau a încercat să sperie cetăţenii naivi că dacă moţiunea de cenzură în Parlament împotriva guvernului său ar trece – aceasta ar avea un efect strategic nefericit, ar arăta că România este o ţară instabilă politic, o ţară în care schimbarea de guvern nu ar duce la altceva decât la semianarhia instituţională; ar fi riscant şi complet dăunător la adresa stabilităţii noastre politice şi economice.
  Asemenea bazaconii au ieşit din gura politicianului Ungureanu.
  Întrebăm: când domnul Băsescu (deşi ţara era sub zăpezi şi era altceva mai urgent de făcut) l-a pus pe domnul Ungureanu în locul domnului Boc – a provocat o „semianarhie instituţională”?
  Atunci, cum spune asemenea baliverne, asemenea tâmpenii politice domnul Ungureanu? Moţiunea de cenzură este o măsură democratică, constituţională.
  Vom vedea dacă „aleşii” poporului se vor trezi la realitate în ceasul al 12-lea, sau vor continua aceleaşi politici greşite împotriva poporului român până în ultima zi a regimului dictatorial Băsescu.
  Este timpul să se înceteze cu această tâmpenie politică, promovată de băsişti, potrivit căreia aplicarea unor prevederi constituţionale ar provoca instabilitate!

  25 aprilie 2012

  Grupul de Iniţiativă „Reînnoirea”

  Florea Dumitrescu

  Gheorghe Stroe

  Cristian Apostol

  • moromete April 26, 2012 at 6:34 pm #

   De fiecare data analiza sintetica pe care o pui pe blog este
   foarte adevarata , dar n-ai cui ? GRIJA REGIMULUI DE AZI ESTE ALTA ? ——Sa se mintuiasca – inbogatindu-se din furat.
   SUNT DE CONDAMNAT — SI CIT MAI REPEDE DE SCHIMBAT.

 9. jos basescu April 26, 2012 at 5:41 am #

  Domnu Ponta,va veni si vremea cand va vom multumi..aveti multe de reparat in tara asta..fortza USL

 10. ZOE, fii barbata ! April 26, 2012 at 7:54 am #

  @Victor Ponta,

  Ce facusi ?! Acum o sa te alerge Mita Baston cu “vitrionu” în mâna, în loc s-o mai “maltratezi” si tu cu o vorba buna, ai speriat-o, saracuta… ! Mi-e asa mila de ea, ca as trimite-o diirect la “hârdaul lui Petrache” sa-i aplice Pristanda o procedura specifica – asta
  daca s-ar putea trece dintr-o piesa în alta. Parol, moncher !

 11. alex constantin April 26, 2012 at 3:30 pm #

  Venituri bugetare 31,4 % ? Prea mult. 20% e potrivit, ca in toate statele asiatice care avanseaza economic cu viteza luminii. NU luati bogatia adunata prin munca pentru ca sa impartiti la paraziti si la clientela. Drumuri, spitale si scoli functioneaza eficient in privat. Big government = saracie, coruptie.

 12. Flavia April 26, 2012 at 3:40 pm #

  Domnule Ponta, va rog sa va adaptati stilistica la preferintele PDL-istilor. De exemplu, un “La tepe, baieti, in Piata Victoriei!” sau un “Va ciuruim!” lor le-ar fi sunat ca mangaieri parintesti, nicidecum ca “amenintari cu moartea”.

 13. Flavia April 26, 2012 at 3:51 pm #

  Si inca ceva: daca motiunea trece, si veti prelua guvernarea, sper ca nu veti proceda ca liberalii in 2007, dupa suspendarea lui Basescu in Parlament, sa-i lasati nederanjati in institutiile judetene, sa poata manevra in voie alegerile “de jos”, in timp ce la nivel national vor juca teatru ca s-au retras de la guvernare.

 14. carmen April 26, 2012 at 3:54 pm #

  De ce atata ura ., domnule Ponta? Ura ne va tine de foame ? MRU este unul dintre putinii oameni politici decenti ai zilelor noastre.
  Regret ca nu i-ati dat nicio sansa. Vreau sa vad ce veti face DVS. dupa 2 luni?
  In rest, mai putine “impuscaturi” ar face bine.

 15. Flavia April 26, 2012 at 3:57 pm #

  Si, ca sa nu se mai simta PDL-istii in pericol de “impuscare”, le-am putea ura din inima (tot citand din mari clasici in viata) “Sa le dea Dumnezeu atata sanatate, cat adevar spun!”

 16. carmen April 26, 2012 at 4:01 pm #

  P.S. As caracteria aceasta motiune cu “bla,bla,bla”
  Vreau sa vad concret ce veti face.Nu vreau lozinici.
  Mai vreau sa stiti ca nu suntem prosti cu totii. Guvernarea lui Boc a fost una foarte nefericita din cauza crizei, a risipei PNL-PSD, a faptului ca au guvernat intr-o coalitie in care nu toate ideile erau impartasite de cei care formaui alianta. Va fi simplu sa guvernezi cand vei avea o majoritate de 75% (gratie antelenlor, a lui Sebastian Ghita, a lui Vintu, a lui DD) si daca veti fi cuminti si ii veti da satisfactie lui Dan Voiculescu sau Sebastian Ghita veti fi coplesiti cu ode si imnuri de slava.
  Sper totusi ca dupa ce veti castiga veti inceta cu instigarea la ura si violenta.
  Mai am o intrebare, va place sa obtineti mjoritatea cu pedelistii care au tradat? Ei au fost “cumparati”, “fug de dosarele”, sunt “santajabili”? Parca asta spuneati de cei care v-au parasit pe dvs.
  Eu cu siguranta nu voi vota niciun trasesist politic.Daca oferat nu ma va satisface , voi sta acasa sau imi voi anula votul.

  • ZOE, fii barbata ! April 27, 2012 at 7:51 am #

   @carmen,

   Esti cumva de la Ploiesti,” republicanca”, adicatelea ?!
   Lasati, nu va speriati, ca nu va împusca nimeni, va împuscati
   doar voi între voi, tato ! Hai, va-ntâlniti la “Iunion” cu totii sa va
   pupati pe frunte !

 17. Stan Valeriu April 26, 2012 at 5:30 pm #

  ASTAZI 26 APRILIE CA MA-I IN TOTTE ZILELE, DAR CU ,CIT SE APROPRIE MOTIUNEA DE CENZURA DOMNUL ,, COTOI- DE UNDE SI NUMELE -I PREDSTINAT AA FACUT NISTE AFIRMATII HALUCINANTE DE ASASINAT POLITIC DE UNDE DOMNULE PONTA ISI PERMITE EL ASA CEVA CIND TOCMAI EI( PDL) NE-AU ASASINAT PRIN INFOMETARE
  EU SUNT PROFESOR DE JUDO SI NIN TERMENUL NOSTRU VA RUGAM ,,DA-TI CU EI DE PAMINT CA NU SE MAI POATE. VALERIU STAN CSS3 ,,STEAUA”.

 18. casandra April 26, 2012 at 5:30 pm #

  @Victor Ponta

  Ma ingrijoreaza teribil violenta limbajului unora dintre voi. Sunt social-democrata de cand ma stiu si este dureros sa traiesc aceasta stare de stupoare din cauza cuvintelor pe care le folositi – inclusv tu! – in textele publicate pe blog sau in conferinte de presa. Ce este prostia asta cu “impuscatu'” si cu “Aldo Moro”?!
  Violenta lui Basescu si a comilitonilor lui nu ma doare, ma dezgusta. Dar a voastra doare. La atat se reduce capacitatea voastra de a da riposte politice puternice?! Este periculos ce faceti si, mai ales, este ingrozitor de stupid. Aveam o alta impresie despre voi.
  Critica Puterii se poate face rational, clar si puternic, campania electorala se poate face fara trivializarea discursului. Nu este nevoie sa va transformati in niste babuini politici pe masura celor cu care va confruntati. Este destul de agitata opinia publica si fara escaladarea agresivitatii politice, iar oamenii au ajuns la capatul rabdarii din cauza portocaliilor. Nu puneti fitil la bomba, ca oricand se poate gasi un nebun sa-l aprinda! Fiti mai responsabili.
  Iar tu, ca presedinte de partid, chiar ar trebui sa regreti impulsul de a declara negandit fie despre lideri straini, fie despre pedelisti. Fii mai presus de ei, demonstreaza o altfel de statura!

 19. stelprecom April 26, 2012 at 6:05 pm #

  Da, Victor, exact asta vor să audă oamenii, să vadă, să creadă că-i adevărat, că de minciuni şi laşi, asupritori şi rău-voitori, s-au săturat. Cuvântu’ de ordine: DETERMINARE. Şi da, preluarea guvernării, cu hotărâre şi dârzenie chiar, poate avea, pe termen scurt sau lung, două efecte majore: dacă scormoniţi în măruntaiele STATULUI şi găsiţi soluţiile normale, fireşti, de bun-simţ, nu neapărat extraordinare şi nici miraculoase, la nevoile acute ale oamenilor – în special bătrânii, copiii, mamele în nevoie, disperate şi nedreptăţite, ceva schimbări la nişte poziţii cheie ale statului, acolo unde MÂRŞĂVIA face ca TOŢI OAMENII SĂ SUFERE etc. -, ATUNCI CÂŞTIGU’ ELECTORAL VA FI NEMĂSURAT, da’ dacă vei da dovadă de nehotărâre, slăbiciune şi confuzie, dacă vei amâna să tai acolo unde este de tăiat, EFECTELE ELECTORALE VOR FI, DE ASEMENEA, PE MĂSURĂ. Nea Ioane, dacă România ar fi într-o situaţie cât de cât normală, guvernu’ de serviciu format din tehnocraţi ar fi o soluţie, da’, ACU’, ÎNTR-O SITUAŢIE CA A NOASTRĂ POLITICĂ, OAMENII VOR SĂ VADĂ ASUMARE, CURAJ, CREDINŢĂ, DATORIE ŞI ÎNDATORIRE, CHIAR ŞI UN EXPERIMENT DE PÂNĂ ÎN ALEGERI, care, după părerea mea, este bine venit şi vă va ÎNTĂRI poziţia politică, asta dacă veţi fi pe măsura MOMENTULUI. Da, momentu’ este unic şi nu trebuie ratat de niciun fel, capisci? Toată lumea vede ce eforturi depuneţi pt. a prelua guvernarea, iar asta este MERITORIU. Fără poticniri, răzgândiri sau jumătăţi de măsură, capisci? PÂNĂ LA CAPĂT, asta vrem toţi, toată lumea! Succes la moţiune!

 20. lena April 26, 2012 at 7:23 pm #

  lideri si sustinatori portocaliilor condamna iesirea dvs.domnule Ponta,dar i9ntrebarea mea este;cum poti numi un partid al caror lideri ia masuri de saracire a populatiei,de desfiintare a spitalelor,de furt din pensii,selectie naturala a pensionarilor,oare acesti indivizi nu se pot numi pe drept cuvant criminali? eu zic ca da .

  • ion April 26, 2012 at 7:28 pm #

   imi doresc sa treaca motiunea,ca acest guvern cu ai lui portocalii,sa dispara din esichierul politici romanesti,iar cei ce vin,USLul,daca nui va judeca pentru faptele lor,vor avea aceias soarta,judecata poporului

 21. maria April 27, 2012 at 12:03 pm #

  Domnule Victor Ponta ,sincere felicitari pentru discursul din parlament

 22. Xu April 28, 2012 at 1:22 am #

  Domnule Ponta,

  Am intrat pe blogul dumneavoastra special pentru a va felicita pentru discursul din Parlament si victoria repurtata azi! Va doresc in primul rand sa aveti sansa de a putea face ceea ce sustineti. Va doresc de asemenea sa aveti puterea si sustinerea prin care sa demonstrati ca politica in Romania nu inseamna telenovele sau partide de sah pe seama romanilor. Nu in ultimul rand va doresc sa fiti echilibrat si sa plecati urechea la ideile si dorintele/doleantele partenerilor dumneavoastra de guvernare.

  Am observat ca ati recomandat acest articol, la care intamplator chiar am scris un comentariu. Chit ca sunt de acord cu “lipsurile” mentionate in el, acest articol mi-a lasat impresia ca doreste deturnarea atentiei de la efectele deciziilor fostului premier, decizii cu impact direct si palpabil pentru noi toti, ducand discutia in zona unor probleme care nu ar fi putut fi rezolvate de niciun prim-ministru in 2 luni, pentru a minimiza si a duce in derizoriu motivele motiunii.

  Acum este oricum irelevant. Sper sa va putem vedea curand, la treaba, in fruntea unui guvern care are sustinere!
  Felicitari inca o data!

 23. Cristina April 28, 2012 at 8:02 am #

  Domnule Ponta, aveti o misiune foarte grea: trebuie sa aratati ca sunteti mai buni decat PDL-istii, dar si mai buni decat ati fost la guvernarile dintre anii 1990- 1996 si 2000-2004. Oamenii nu pot uita (cu tot raul facu de PDL) ca si partidul dvs. a furat tara si a promovat clientela politica. Va rugam din suflet sa nu uitati ce ati promis si incercati sa puneti suferinta acestui popor mai presus decat interesele si ambitiile politice. Noi va acordam toata increderea! Mult succes!

 24. Beee April 29, 2012 at 10:56 pm #

  Numai o putere in sinul careia nu vor fi discordii launtrice si care se va bucura de increderea populatiei va fi in stare sa scape tara de ruina economica si de nimicirea ei.

 25. gheorghemircea May 5, 2012 at 12:34 pm #

  Va rog D-le Presedinte Ponta sa va respectati promisiunea de a anula urgent HG de infiintare a Univ. maghiare de la Tg. Mures, cat mai urgent posibil, in ciuda declaratiilor si “presiunilor” UDMR (Frunda, Tokes, Verestoy si toata gasca lor) ca se vor plange la Bruxelles, Washingto, Budapesta, etc.Nu va fie frica de acesti politruci maghiari, romanii din Tansilvania sunt alaturi de Dvs. Trebuie doar trimise comunicate externe cu argumentele pentru care aceasta HG este ilegala, ne-europeana si ne-americana fiind de fapt un dictat guvernamental cu substrat etnic. Din acest motiv si nu numai, este imposibila colaborarea politica de orice fel cu UDMR, pana ce se va reforma in realitate si nu va mai intreprinde actiuni de subminare a statului roman, santaj de provocae etnica, asa cum au procedat in toate guvernele in care au activat. Romanii dn Transilvania nu ma vor sa asiste la aceste umiliri acceptate pe fata de autoritatile romane. In acest timp, in judetele Mures, Covasna si Harghita cntinua masurile de asimilare fortata a romanilor,fapt necunoscut de autorittile de la Bruxelles si Washingron, Ar trebui ca in Secretariatul Guvernlui sa existe un birou pentru romanii din zonele amintite, in care reclamatiile, propunerile sa fie inregistrate, dupa care sa fie modificata legislatia centrala pentru protectia populatiei minoritare romane contra abuzurilor autoritatilor locale maghiare

 26. gheorghemircea May 5, 2012 at 12:45 pm #

  (continuare mesaj) modficarea urgenta a legislatiei, in sensul protejarii de la nivel central a populatiei minoritare din judetele Harghita si Covasna, pentru ca autoritatile locale le abuzeaza in mod constant, pentru a le determina sa plece sau sa se maghiarizeze. Va rog sa nu uitati ca ANULAREA HG DESPRE UMF TH. MURES NU ESE NEGOCIABILA !
  Toate cele bune. Succes !

 27. virgil toma May 15, 2012 at 1:51 pm #

  Bun venit domnule ponta la palatu victoria si sper ca toata puterea tari sa redevina 100% psd sa nu faceti si dvs ce au facut si ce fac in continuare ramasitele din pdl cu escrocu de chioru base faceti bine tari si veti ramane in continuare {pdl pp chioru udrea blaga si etc cenusa sa fie de ei

 28. RazvanB. June 12, 2012 at 6:08 pm #

  Sper, ca intradevar cineva citeste aici si poate chiar domnul Ponta sa auda macar o parte din cele scrise pe aici.
  sunt atatea subiecte si e greu de discutat toate intrun singur comentariu dar incerc sa fiu cat mai scurt chiar daca m-am lungit din prima.

  am o intrebare, chiar este asa de greu sa se ajunga la majoritate in parlament sa nu mai fie date peste cap atatea proiecte , intradevar unele mai bune , unele mai putin bune.
  Sunt atatea de facut in tara asta, este “ciolan” suficient pentru toata lumea.
  usor nu este , este foarte mult de lucru, in toate categoriile, numai ca nu se vor opri curand aceste probleme, nu vreau sa il descuraje pe domnul Ponta, dar stim bine ca toate acestea se fac voit, nu este vorb de cine este la putere si cine nu, nu este orba de cine are majoritate in parlament , pentru ca toate partidele de pana acum, si toate aliantele au mizat pe o mana de oameni din UDMR, abuzurile economice nu de putere sunt facute ci de sacalii de functionari care nu au de ce sa se teama.

  Cred si sper , ca o data cu urmatoarele alegeri, se va schimba ceva si tare mult mi-as dori sa se mai jlefuiesca un pic ministerul de justietie si ministerul de interne , coruptia va fi inposibil de oprit , dar e diferenta intre mita si tun financiar , sau furt pe fata.
  pe mine unu nu ma intereseaza ca x a luat x mii de euro sa aprobe o investitie. dar ma chinuie cand se lasa uzine si fabrici, sau mai stiu eu ce tabere , sa ajunga la pamant sa fie vandute la un pret derizoriu, mie rusine sa stau pe o banca intrun parc care costa 8000 de lei. paote gresesc dar asa vad eu lucrurile. aici ar trebui lucrat intai.
  si daca asta s-ar putea face , atunci sigur veti gasi domnul Ponta un om la ministerul agriculturi , care poate sa organizeze oarecum treburile in tara si sa gaseasca o solutie sa mancam si noi oua de la gaini din romania, etc etc.
  dar de ce mai zic si eu problemele care stiti prea bine care sunt , si ca cifrele care sunt date pe contarbandele cu tigari sunt mult mai mici decat cele de pe evaziunea fiscala de la comertul cu alimente. stiti prea bine care este pretul energiei electrice in romania si potentialul de productie.
  Cred ca aveti intentii bune si sa aveti sprijinul meu si a multora ca mine si nu va va cere nimeni sa rezolvati probleme intrun an care nu sau rezolvat in 22 de ani. dar macar intentia,

  Si vreau sa va felicit fata de patriotismul care ni-ati arata in luna trecuta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: